Föreläsning och Workshop

Vi erbjuder föreläsningar och workshops inom alla områden vi verkar inom. Vi kan ge inspirerande kost- och hälsorådgivningar, lära dig mer om hur du ska träna för att må bra, du kan få lära dig mer om idrottspsykologi – något som kan hjälpa dig och ditt företag till att ta guld. Vi utför föreläsningarna både i Sverige och utomlands. Hör gärna av dig till oss för mer specifika önskemål!

Nedan kan du läsa några av de föreläsningar och workshops som vi erbjuder!

Kost- och hälsorådgivning

Föreläsning

 

”Kost och prestation för barn och ungdomar”

Sanna Dahlström, Dipl. hälsocoach, Cert. massageterapeut
Föreläsning om kostens inverkan på prestationen. Grundläggande fakta om näringsämnena, måltidplanering, hungersystemet samt praktiska tips och råd. Målet är att förmedla barnen/ungdomarna innebörden av en hälsosam kost, detta på ett sunt och roligt vis som gör att de blir mer intresserade av att äta bra. Målgruppen är idrottande barn/ungdomar tillsammans med eller utan föräldrar. 

 

”Stress och återhämtning”

Sanna Dahlström, Dipl. hälsocoach, Cert. massageterapeut
En föreläsning om stress och återhämtning. Vi går igenom begreppet stress, hur kroppen och hjärnan reagerar, varningssignaler samt modeller för stresshantering. Målet är att deltagarna skall öka sin kunskap om samt få verktyg till hur de kan agera i stressade situationer. 

 

“Hälsopyramiden”

Sanna Dahlström, Dipl. hälsocoach, Cert. massageterapeut
En föreläsning om de tre komponenterna som ligger till grund för en hälsosam livsstil: kost/träning/återhämtning.  Praktiska råd och tips vävs in. Målet med föreläsningen är att ni skall känna sig inspirerade till att leva mer hälsosamt. Kan även ges som mer fördjupad variant – flera kurstillfällen med fokus på enskild kategori vid varje omgång.

 

”Hälsobeteende”

Sanna Dahlström, Dipl. hälsocoach, Cert. massageterapeut
Föreläsningens syfte är att ge deltagarna kunskap och förståelse för hur vår hjärna fungerar vid livsstilsförändringar eller annat typ av målarbete. Sanna går igenom Motivationsbegreppet, strategiskt målarbete, praktiska verktyg för motivationsarbete mm. Kan även vävas samman med ovanstående föreläsning i en föreläsningstång.

 

Workshops

 

”Hälsosam snabblagad kost”

Sanna Dahlström, Dipl. hälsocoach, Cert. massageterapeut
En workshop med två delar: en del föreläsning (grundläggande genomgång av näringsämnena, måltidsplanering, hungersystemet mm) samt en praktisk del – matlagning. Kan även ges som kurs i flera tillfällen med ovanstående olika måltidsfokus. Även bra i teambuildingsyfte. Svårighetsgrad anpassas efter gruppen. 

 

”Träningslära i teorin och i praktiken”

Sanna Dahlström, Dipl. hälsocoach, Cert. massageterapeut
Workshopen består av två delar. Första delen är en föreläsningsdel där vi behandlar grundläggande träningslära som sedan följav ett träningspass – anpassat efter gruppens önskemål (tex rörlighetsträning, funktionell styrketräning eller konditionsinriktad träning). Svårighetsgrad anpassas efter gruppen. 

Lär dig mer om idrottspsykologi

Föreläsningar

 

”I huvudet på en idrottare, hur hanterar du dina tankar i en stressad situation, har du ett negativt tankemönster?”

Frida Bylinder, Idrottsfysiolog
Detta är en inspirerande föreläsning där du som idrottare ska få en större kunskap och förståelse om vad som sker i ditt huvud under tävling och prestation. Du som idrottare kommer få verktyg och hjälp som du kan använda och överföra i din idrott. Föreläsningen har en vetenskaplig grund och berör ämne som tankar, känslor och beteende från psykologiska teorier som ACT och KBT.

 

”Laget, tillsammans är ni framgången!”  

Frida Bylinder, Idrottsfysiolog
Föreläsningen riktar sig till laget, gruppen eller ledningen. Frågor som: ”hur kan laget göra sig själva bättre och vilka värderingar är satta? Hur kan du som individ påverka gruppen?” diskuteras. Laget kommer få formulera spelregler, definiera lagets resurser, vilken attityd och kroppsspråk som ska användas. Föreläsningen har en vetenskaplig grund och utgår från psykologiska teorier som ACT, KBT och MI används.

 

”Optimera din prestation, vad krävs för att du ska nå den absoluta eliten? Vilka fysiska krav finns i din idrott? ”

Frida Bylinder, Idrottsfysiolog
Denna föreläsning riktar sig till dig som vill göra en satsning i sin idrott, kanske är du en individuell idrottare eller är ni ett lag. Syftet med föreläsningen är att ge idrottare och lagverktyg och strategier om vad som krävs för att nå absoluta eliten detta med en fysiologisk grund. Ämne som fysiologiska egenskaper, kravprofil, overload och specificitetsprincipen inom träningslära diskuteras.