FÖRETAGSHÄLSOVÅRD FÖR VINNARE

En elitidrottare är i mål redan innan starten har gått. Som vinnare. Vår företagshälsovård bygger på metoder från idrotten, men här är utgångspunkten era affärsmål. Vårt multidisciplinära team ser tillsammans med er till att alla kan prestera för att nå målen, både mentalt och fysiskt.

Vi vet att vi tänker annorlunda när det kommer till företagshälsa. Det gjorde Jan Boklöv också, och han revolutionerade backhoppningen.

hero-image
Kunden i fokus

Vi utgår från er verklighet och era affärsmål

Kliniker i hela Sverige

Vår vision är att skapa ett friskare Sverige med prägling av elitidrotten

Hög kvalitet

Genom vår kundprocess Guldmedaljen säkerställer vi god avkastning på insatserna

Teamwork

Vi gillar att jobba i team, både med kund och multidiciplinärt internt. Det har vi med oss från elitidrotten

FÖRETAGSHÄLSA

Den viktigaste tillgången för ett företag är medarbetarna

Medarbetarna är den viktigaste tillgången för ett företag. Investeringar i medarbetares hälsa och arbetsmiljö ger mångfalt tillbaka i produktivitet. Det är världens forskare överens om.

Företagshälsa handlar just om det: hälsosamma organisationer är även framgångsrika ur ett affärsperspektiv. Om man vill få ut så mycket som möjligt av sina investeringar i hälsa gäller det att förstå organisationen och dess medarbetare, genomföra rätt insatser och följa upp. Vi stöttar organisationer i deras arbete med företagshälsovård, för att skapa hållbara arbetsplatser där människor trivs.  

Hälsa & friskvård

Eftersom många vuxna tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen är det en viktig arena för hälsofrämjande insatser och friskvård, så att fler får möjlighet att skapa och bibehålla en hållbar livsstil med fysisk aktivitet, återhämtning och kost.  

Fysisk arbetsmiljö

Arbetsplatsen ska utformas efter människans förutsättningar och behov för att förebygga olycksfall, överbelastningsskador och sjukdomsfall. Vi förstår sambandet mellan fysisk arbetsmiljö och hälsa, och hjälper er med riskbedömningar och åtgärder.  

Organisatorisk & social arbetsmiljö (OSA)

Arbetsmiljön påverkas av ledningens verksamhetsstyrning, hur arbetet struktureras och hur beslut fattas. Organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om hur vi samarbetar och beter oss mot varandra såväl fysiskt som digitalt. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Vi hjälper er att utveckla er arbetsprocess av systematiskt arbetsmiljöarbete, så det inte bara är policys och rutinbeskrivningar i en pärm utan en utvecklande process som hjälper er att nå era affärsmål. 

Betrodda av olika företag

OM OSS

I SÄKRA HÄNDER

Från den dag Stjärnkliniken startades har det alltid funnits en tydlig vision av hur företaget ska drivas; med kvalitet och hög kompetens som ger trygghet till kunden.

Den visionen är i högsta grad realitet i dag. Våra medarbetare är certifierade och legitimerade. Vi arbetar med flera landslag och vi har kompetens nog att hjälpa våra kunder oavsett om du är privatperson, företag eller ett lag. Vi ser till att du får den behandling du behöver – Vi är bara ett samtal bort.

hero-image

VARFÖR STJÄRNKLINIKEN

FÖRETAGSHÄLSA 2.0

Vi tänker nog lite annorlunda än den traditionella företagshälsan. Vi stannar inte vid det som är lagstadgat inom hälso- och arbetsmiljöarbete utan vi vill på riktigt skapa hälsosamma företag som presterar på topp. Det gör vi genom vårt koncept, vår bakgrund inom elitidrotten och genom vårt kompetenta team av stjärnor. Hos oss får ni:  

  • Kvalitetsgranskade verktyg och tjänster 
  • Tjänster som tar avstamp i friskfaktorer 
  • Digitala tjänster i den mån det är möjligt 
  • Flexibel och snabb leverans av tjänster 
hero-image

NYHETER

Stjärnkliniken Business senaste nyheter

KONTAKTA OSS

Låt vårt team höra av sig till dig.

Stjärnklinikens multidiciplinära team jobbar alltid med kvalité och kundfokus. Vi ger gärna en digital presentation av vårt koncept och vilka tjänster vi kan erbjuda. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Beskriv kortfattat ditt ärende så kontaktar vi dig så snart vi kan.  

Feedback

Vi jobbar med ständiga förbättringar, har du feedback till oss så tar vi gärna emot den!