Hem » Nyheter » Målprocess på Stjärnkliniken: Engagemang och Framsteg

Målprocess på Stjärnkliniken: Engagemang och Framsteg

Hur jobbar ni på ditt företag med mål? 🚀 Vår stjärna Frida Bylinder, Kund- och företagsansvarig, har varit runt på några av våra kliniker i Sverige för att stötta klinikerna i sina lokala målprocesser. Läs mer nedan hur vi jobbar med det:

Vår målprocess sker i olika steg: Först görs en gedigen kartläggning av kundenkät, medarbetarundersökning och koncernmål som sedan sammanställdes av klinikchef. Därefter tas material fram som alla medarbetare på Stjärnkliniken fick ta del av, för att alla ska bli inkluderade. Till sist så jobbar varje klinik vidare med actions på lokal nivå. Det är en process som tar tid och kräver delaktighet och engagemang 🧠

Klinikerna som Frida var ute på levererade grym energi och driv i alla frågor och mål. Actions är nu satta, nästa steg är regelbundna uppföljningar och återkopplingar. Så spännande!

Frida arbetar även externt med liknade processer, så finns det en förfrågan om detta så kontakta gärna henne på [email protected]. Hon ser till gruppens förutsättningar och nuläge och går igenom vilka steg som bör tas. Vi alla vill väl framåt? Eller bibehålla våra resultat och mål. Det är med hjälp av HURet vi tar oss dit!