FYSIOTERAPI

Fysioterapi passar dig som behöver hjälp med en skada eller smärta. Fysioterapeuten ställer en diagnos och behandlar utefter den med olika behandlingsmetoder

Akupunktur

Rehabilitering

Mobilisering

Våra fysioterapeuter

På Stjärnkliniken träffar du Legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster som hjälper dig med din smärta. Fysioterapi är ett samlingsnamn för flera olika behandlingsmetoder för att förebygga, utreda och behandla olika typer av funktionsrubbningar och smärttillstånd. Det kan handla om allt från bedömning eller behandling av skador och sjukdomar till rehabilitering efter exempelvis en operation.

Hur går det till?

Behandlingsmetoderna varierar beroende på diagnos och kan vara allt från träning och akupunktur till stretching, massage och stötvågsbehandling, allt i syfte att återställa funktionerna i rörelseapparaten. Fysioterapeuten arbetar även förebyggande för att undvika nya skador.

VARFÖR OSS

Det lilla extra

Om vi anser att det behövs följs behandlingen upp med individuellt anpassade träningsprogram och andra råd som kan vara behjälpliga i ditt tillfrisknande och för att förebygga nya skador.

Vi hjälper dig idag.
Välj din klinik.