Fysioterapibehandling

Vad innebär fysioterapi eller sjukgymnastik?

Sjukgymnastik är ett samlingsnamn för flera olika behandlingsmetoder för att förebygga, utreda och behandla olika typer av funktionsrubbningar och smärttillstånd. Det kan handla om allt från bedömning eller behandling av skador och sjukdomar till rehabilitering efter exempelvis en operation.

Hur går behandlingen till?

Behandlingsmetoderna varierar beroende på diagnos och kan vara allt från träning och akupunktur till stretching och massage med syfte att återställa funktionerna i rörelseapparaten. Fysioterapeuten arbetar även förebyggande för att undvika nya skador.

Få hjälp av våra experter.