Fysioterapibehandling

Vad innebär fysioterapi eller sjukgymnastik?

Sjukgymnastik är ett samlingsnamn för flera olika behandlingsmetoder för att förebygga, utreda och behandla olika typer av funktionsrubbningar och smärttillstånd. Det kan handla om allt från bedömning eller behandling av skador och sjukdomar till rehabilitering efter exempelvis en operation.

Hur går en sjukgymnastikbehandling till?

Behandlingsmetoderna varierar beroende på diagnos och kan vara allt från träning och akupunktur till stretching, massage och stötvågsbehandling, allt i syfte att återställa funktionerna i rörelseapparaten. Fysioterapeuten arbetar även förebyggande för att undvika nya skador.

Vad händer sedan?

Om vi anser att det behövs följs behandlingen upp med individuellt anpassade träningsprogram och andra råd som kan vara behjälpliga i ditt tillfrisknande och för att förebygga nya skador.