Naprapatbehandling

Vad gör en naprapat?

Naprapatens huvudsakliga mål är att ta bort smärtan som uppstår när samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar. Därefter återställer naprapaten kroppens rörelseförmåga. Efter det analyseras bakomliggande orsaker – som kan handla om att det finns brister i arbetsmiljön eller muskulär obalans. Du kan även gå till en naprapat hos oss för att förebygga skador och smärta.

Hur går en naprapatbehandling till?

Naprapaten arbetar främst med händerna och använder sig av flera manuella behandlingstekniker. Ofta kombineras manipulation och mobilisering av lederna med massagetekniker och stretching av musklerna. Andra hjälpmedel är elektromedicin, akupunktur, dry deedling och stötvågsbehandling.

Vad händer sedan?

Om vi anser att det behövs följs behandlingen upp med individuellt anpassade träningsprogram och andra råd som kan vara behjälpliga i ditt tillfrisknande och för att förebygga nya skador.