Kognitiv beteendeterapi – KBT

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsform som vilar på forskning från inlärningspsykologi, kognitiv psykologi och socialpsykologi. Begreppet ”beteende” är centralt inom KBT och har en vidare innebörd än ordet vanligtvis förknippas med. Här handlar det om kroppsliga reaktioner, tolkningar och uppfattningar samt konkreta handlingar.

När du börjar med KBT inleds samtalet alltid med en beteendeanalys. Varje människa är unik och därför görs analysen på individnivå utifrån generella principer. Efter det kan vi kartlägga orsakerna till problemet och staka ut en riktning för behandlingen.

KBT för kliniska problem

– Ångestproblematik, exempelvis panikångest, social ångest och prestationsångest.
– Depression och nedstämdhet
– Stressproblematik
– Sömnproblem
– Fobier

KBT för beteendeförändring

KBT innehåller många värdefulla verktyg om du vill förändra din livsstil. Vill du exempelvis gå ner i vikt, börja träna eller sluta röka så kan KBT passa dig.

KBT för prestationsutveckling

KBT kan också vara till hjälp om du vill utveckla dig själv och dina prestationer.