ONT I BRÖSTRYGGEN

Ont i bröstryggen är mycket vanligt, framförallt personer som jobbar på kontor eller har något stillasittande jobb. Det kan även förekomma i vissa mer ansträngande jobb där kravbilden för bröstryggen är stor. Lokalisationen brukar oftast sätta sig mellan skulderbladen. I huvudsak brukar de vanligaste symptomen vara punktsmärta, smärta som kan referera smärta mot revbenen, bröstsmärtor eller generell stelhet som begränsar rotation som bröstryggen vanligtvis är väldigt bra på. Du kan också få ont i nedre delen av ryggen då muskler i bröstryggen kan referera smärta. Orsaken kan vara många men sittande position med “dålig” hållning över lång tid kan vara orsak till bröstryggsmärta. En annan orsak kan vara att bära tung väska på axel eller tung ryggsäck, det finns forskning som visar att man ökar risken upp till 80% att få bröstryggsmärta av att bära tung väska. 

Stelhet i bröstryggen 

Segmentell dysfunktion innebär stelhet i led som kan leda till att rörelseförutsättningarna begränsas och att en eller flera rörelser kan smärta. När rörelseförutsättningarna begränsas så upplevs en tröghet, rigiditet och sidoskillnad i den specifika rörelsen och du kan få ont i bröstrygg och ländrygg. Smärtan är många gånger nypande nära ryggraden och kan stråla fram och göra ont i bröstet. Du kan också känna ett tryck över bröstet, få ont i magen och ryggen, detta är ofta signifikant med en kombinerad rörelse som till exempel att böja sig bakåt och luta sig åt sidan. Smärtan kan likna en kärlkramp, men då har du troligen flera symtom såsom plötslig intensiv smärta i vänster bröst och vänster arm. 

Myalgi

Smärta från muskulaturen i bröstryggen är väldigt vanligt och kan referera en smärta ner mot ländryggen. I sittande position får bröstryggen ta upp mycket belastning och belastningen blir värre om man dessutom har “dålig” hållning. Smärtan kan vara varierande som till exempel huggande, molande, strålande, rörelserelaterad smärta etc. För att förebygga smärta i bröstryggen är det viktigt att se över ergonomi, träningsövningar för hållning, analysera provocerande faktorer etc. 

Tietzes Syndrom

Tietzes Syndrom innebär inflammation i bråsket mellan bröstbenet och revbenet. Det finns flera faktorer som orsakar tietzes syndrome. Det kan beror på stelhet i bröstryggen, stelhet i bröstmuskulaturen, stress, hållningsrelaterad, Snabbt ökat belastningen i styrketräningen etc.

Smärta från skulderbladet 

Strukturer runt skulderbladet, såsom muskler och leder kan ge ont i axel och bröstrygg samt stråla ut i armen. Smärtan kan även vara lokal på skulderbladet. Orsaken till detta kan vara många. Muskulaturen som påverkar Bröstrygg, nacken, skulderbladet och axeln bildar en enhet som ska synkronisera och balanseras rörelse på ett optimalt sätt. Ibland så blir det en obalans i detta system där muskulaturen på vissa områden blir mer dominant och detta kan resultera i att muskulaturen blir trötta och irriterade.

Vad är orsaken till smärta i bröstryggen

Det finns flera orsaker till att ha ont i bröstryggen. Det kan vara att man gör en ny eller ovan belastning/rörelse, att man har gjort ett uppehåll från sin fysiska aktivitet eller att man utför samma belastning/rörelse under en lång tid.  

Hos Stjärnkliniken identifierar terapeuten vad du behöver göra genom att göra en grundlig undersökning av nacken och individanpassar behandlingen och rehabiliteringsplanen. 

STJÄRNSKOLAN

Hur kan vi hjälpa dig

På Stjärnkliniken blir du undersökt av någon i vårt professionella team. Bedömningen görs genom en grundlig undersökning av terapeuten som leder till en diagnos och beroende på diagnos så kommer du få rätt behandling av terapeuten. Om bröstryggsmärtan skulle vara väldigt komplicerade gör terapeuten en bedömning ifall en kollega med specialkompetens ska göra en second opinion så att du får rätt behandling i tidig fas. 

Beroende på orsak så är förloppet individuellt. Vikten att identifiera orsak är viktigt för att förebygga återfall. Det skulle kunna vara träningsråd, ergonomiska förändringar, undvika provocerande faktorer, etc. Generellt så är normalförloppet god, med rätt förutsättningar oavsett om det är att bygga upp styrkan eller avlasta från det som orsakar smärtan. 

Vi på stjärnkliniken gör alltid vårt bästa för att du ska må så bra som möjligt, så snabbt som möjligt!  

hero-image

Tips och råd vid smärta i bröstryggen

Sidoliggande rotation av överkroppen: Denna övning syftar på att mobilisera bröstryggen i rotation. Ligg på sidan med den nedersta handen under huvudet och den andra armen rakt framför på golvet. Böj översta benet så att knät ligger mot golvet. Vrid hela överkroppen och för armen uppåt bakåt så skulderbladet närmar sig golvet. Håll positionen några sekunder, därefter tillbaka till utgångsposition. Viktigt att hålla nedre delen av kroppen fixerad så du tar ut störst rörlighet i bröstryggen. Repetitioner beror såklart på individen men 10-15 ggr 3-4 är ett bra riktmärke.  

Stående rodd eller sittande rodd med gummiband: Denna övning syftar på att stärka ryggmuskulaturen. Fäst gummibandet långt ned, navelhöjd kan vara ett bra riktmärke. Håll armarna rakt från kroppen. Dra handtagen mot magen och.återgå långsamt och upprepa rörelsen. Blir man trött mellan skuldra och generellt bakom axel och skuldra så gör man rätt. Tips 10-15 gånger 4. 

Utåtrotation axel med gummiband: I många fall så är orsaken till smärta i bröstryggen dålig hållning. Det kan då vara nödvändigt att jobba med att stärka upp hållningen genom att stärka upp utåtrotationen i axeln. Ta ett stadigt grepp om handtaget och placera armbågen i 90 graders vinkel, lägg fokus på att dra ihop skulderbladet och trycker tillbaka axeln så du skapar rätt förutsättning, därefter kan du utåtrotera axeln så långt du känner att du blir trött i bakre delen av axeln. 

Foam roller – Sit up: Denna övning har syftet att mobilisera bröstryggen i flexion och extension. Ligg på rygg och placera rullen i mitten av brörstryggen. Knäna ska vara lätt böjda och armarna kan man koppla ihop bakom nacken. Andas in vid toppen av situp och andas ut när du lutar dig bakåt. Kom tillbaka i startposition.  

Stretcha bröstmuskulaturen: Denna övning syftar att öka rörligheten i bröstmuskulaturen och öka mobiliteten att kunna dra tillbaka axel och skuldra för bättre hållning. Placera armbågen mot en vägg i höjd med örat. Vrid kroppen bort från fästet så långt du kan tills du känner att det sträcker mycket i bröstmuskulaturen. Håll 30-40 sek. Upprepa 3 gånger.  

Vi hjälper dig idag.
Välj din klinik.