Hem » Nyheter » NPS, höga 79.7!

NPS, höga 79.7!

Dessa är ord som beskriver Stjärnkliniken enligt våra kunder. Detta är vi extremt stolta över, vilka fantastiska ord!

P&M Sverige AB har under oktober genomfört en kundundersökning med ett utskick per e-post till 600 av våra kunder. För varje komplett svar skänkte vi på Stjärnkliniken pengar till Cancerfonden. Totalt 406 respondenter har gett kompletta svar vilket gav en hög svarsfrekvens om 68%.

Olika frågor ställdes och därefter delades frågorna in i tre kategorier och besvarades på en skala från 1-10, där 10 är bäst:

  1. Tillgänglighet 9.1
  2. Bemötande 9.6
  3. Resultat 9.4

Totalt 9.4

Vi kan här konstatera att våra kunder ger mycket höga betyg, där kategorin bemötande ges det högsta samlade snittbetyget.

Sambandsanalys brukar i kundundersökningar utgå från nöjd-kund-index (NKI) eller allt mer populära Net Promoter Score (NPS). Värdet man får från NPS eller NKI brukar anses vara bland de viktigaste måtten för nöjda kunder. P&M föredrar oftast NPS, inte minst för lämpligheten med efterföljande öppna frågor. Stjärnkliniken har fått ett NPS på 79,7 vilket är otroligt bra!

Vi vill säga ett stort tack för att ni tog er tid att svara på den utskickade enkäten. Tack för alla fina, utförliga och konstruktiva svar!