FOTLEDSSTUKNING

En fotledsstukning är en vanlig skada som kan orsaka smärta och funktionshinder i foten. Det uppstår när en vridning eller en översträckning av fotleden sker. Detta kan orsaka svullnad, smärta och begränsad rörlighet.

Symptom

 • Smärta
 • Svullnad
 • Blåmärken
 • Svårt att stå
 • Svårt att gå
 • Rörelseomfånget kan vara begränsat

Orsak till hälsporre

En fotledsstukning orsakas oftast av en plötslig vridning eller översträckning av fotleden. Detta kan ske vid aktiviteter som involverar hopp, landning på fel sätt, vridningar eller plötsliga stopp eller startar, särskilt på ojämn mark. Andra faktorer som kan öka risken för en fotledsstukning inkluderar svaghet eller instabilitet i fot- och underbensmuskler, dålig balans och koordination, samt tidigare skador på fotleden.

STJÄRNSKOLAN

Vad kan jag själv göra

 1. Vila foten: Undvik att belasta den skadade foten och försök att vila den så mycket som möjligt. Det kan vara bra att sätta sig ner eller lägga sig ner och lyfta foten något för att minska svullnaden.
 2. Kyla skadan: Applicera is eller en kall kompress på det drabbade området för att minska svullnad och lindra smärta.
 3. Komprimera skadan: Använd en elastisk bandage för att komprimera skadan och minska svullnad. Bandaget ska inte vara så tätt att det hindrar blodcirkulationen.
 4. Höj foten: Försök att höja foten så mycket som möjligt när du vilar, det hjälper till att minska svullnad.
 5. Smärtlindring: Du kan ta smärtstillande läkemedel för att lindra smärtan. Följ alltid instruktionerna på förpackningen och rådfråga en läkare om du är osäker på vad som är lämpligt för dig.
 6. Återhämtning och rehabilitering: När svullnaden och smärtan har minskat, är det viktigt att gradvis återgå till normal aktivitet. Fysioterapi kan hjälpa till att återställa rörlighet och styrka i foten och förebygga ytterligare skador.

Ha lämpliga skor: För att förebygga fotledsstukningar bör man alltid bära lämpliga skor vid fysisk aktivitet, hålla sig i god fysisk form och undvika riskabla rörelser som kan orsaka en vridning eller översträckning av fotleden.

hero-image

Vad ska man tänka på


Det är viktigt att behandla en fotledsstukning på rätt sätt för att undvika komplikationer och framtida skador. Det är alltid bäst att söka medicinsk hjälp om du upplever smärta eller svårigheter med att röra fotleden efter en misstänkt stukning. Behandling av en fotledsstukning inkluderar typiskt RICE-metoden – vilket står för vila, is, kompression och höjning – för att minska svullnad och smärta. Smärtlindrande medel och antiinflammatoriska läkemedel kan också användas för att minska symtomen. Därefter är det viktigt med rätt rehabilitering som vi på Stjärnkliniken kan hjälpa dig med.

Vi hjälper dig idag.
Välj din klinik.