VISSELBLÅSNING

Vi på Stjärnkliniken är måna om att de som hör till oss ska kunna rapportera om allvarliga oegentligeheter anonymt och säkert. Detta är en viktig del av vårt kvalitetsarbete. 

Vilka som berörs

De som omfattas av vår visselblåsarpolicy är alla som på något sätt är en del av vår arbetsplats. Det kan vara anställda, konsulter, underleverantörer, volontärer och rekryteringskandidater.

Ärenden som omfattas

Om du upplever eller upptäcker en allvarlig överträdelse eller ett allvarligt missförhållande som bryter mot lagar eller som är av allmänt intresse ska det rapporteras. Några exempel är stöld, sexuella trakasserier, maktmissbruk, brott mot tystnadsplikten och drog- och alkoholmissbruk. Ärenden som inte rapporteras i visselblåsarsystemet är personligt missnöje, arbetsrättsliga ärenden eller ärenden som kan rapporteras i det vanliga avvikelsesystemet.

Att rapportera

Om du upptäcker ett ärende som ska rapporteras gör du det i Stjärnklinikens visselblåsningskanal via Crona Visselbox. Vi garanterar att du som rapportör alternativt medhjälpare är skyddade från repressalier genom visselblåsarlagen.

Anonymitet och personlig integritet

Vi är måna om att alla ska känna sig trygga med att rapportera oegentligheter, och därför kan du välja hur anonym du vill vara. Möjligheten till återkoppling förbättras om du lämnar dina kontaktuppgifter.

Anmälan

Följ länken nedan för att göra en anmälan.