YRSEL

Yrsel är ett symtom som kan bero på flertalet faktorer, de vanligaste orsakerna är att blodtrycket sjunker tillfälligt när du exempelvis reser dig upp snabbt, att balansorganet i innerörat inte fungerar som det ska, stress och oro. Yrsel kan upplevas som mycket obehagligt men går oftast snabbt över och är ofarligt. Om yrseln skulle bero på någon bakomliggande, allvarlig sjukdom är det ovanligt att det är ditt enda symtom, då har du oftast andra symtom också, exempelvis neurologiska symtom.

Olika typer av yrsel

 • Yrsel från innerörat, godartad lägesyrsel (Kristallsjuka)
 • Yrsel orsakad av högt eller lågt blodtryck
 • Yrsel orsakad av förändringar i hörseln
 • Yrsel hos äldre. Ofta orsakas ostadighetskänslan av sämre nervfunktioner
 • Yrsel orsakad av läkemedel 
 • Yrsel vid sjukdom 
 • Yrsel utan tydlig orsak

Om du är yr och har något av följande symtom nedan ska du kontakta vårdcentral, öppen jourmottagning alternativt en akutmottagning om du bedömer situationen som brådskande: 

 • Du har slagit i huvudet
 • Du har feber och samtidigt öronvärk eller huvudvärk
 • Du är stel i nacken
 • Du är mycket illamående och kräks
 • Du har svårt att klara dig själv och riskerar att falla och skada dig

Vad är orsaken till yrsel

Yrsel innebär att du av någon anledning känner dig yr och upplever en ostadighetskänsla, trots att yrsel i de flesta fall inte är farligt så upplevs det ofta som obehagligt. Du kan drabbas av yrsel av många olika orsaker, här får du läsa om de allra vanligaste. 

En av de mest förekommande orsakerna till yrsel är kristallsjuka, där kalkkristaller i innerörat har lossnat och hamnat fel. Det är ofta oklart varför du drabbas av detta men finns bra undersökningsmetodik för att säkerställa det samt behandling. En annan vanlig orsak är att blodtrycket sjunker tillfälligt när du exempelvis reser dig snabbt eller andra hastiga rörelser. Mycket av det vi gör i vardagen kräver en bra balans eller om vi gör många saker samtidigt med kroppen, här kan nervsignalerna från nackens leder och muskulatur störas om du har ont i nacken och du kan känna en gungande ostadighetskänsla.  

Det är också vanligt att känna sig yrsel om vi samtidigt känner starka känslor av obehag, stress, oro, då det gör att vi blir mer mottagliga för andra sinnesintryck och vi kan då uppleva yrsel.  

Som tidigare nämnt finns det mängder med orsaker till varför vi kan uppleva yrsel och det är inte alltid lätt att komma fram till exakt varför. På Stjärnkliniken hjälper vi dig att försöka redan på orsakerna och behandlar det därefter. Att ha yrsel som enda symtom vid allvarlig sjukdom är mycket ovanligt men det är också viktigt att utesluta andra sjukdomar. 

STJÄRNSKOLAN

Hur kan vi hjälpa dig

Yrsel är väldigt individuellt och är svårt att uppskatta ett normalförloppt, det är allt från någogra timmar till månader, och i värsta fall år. Därav så är det viktigt att uppsöka hjälp om det inte blir bättre. Vi på Stjärnkliniken kan behandla yrsel och har många tekniker för det. I de fall där man bedömer i undersökningen att vi inte kan hjälpa patienten med sin yrsel, så hjälper vi med remiss och vägledning till rätt specialist inom yrsel.

På Stjärnkliniken blir du undersökt av någon i vårt professionella team. Terapeuten börjar alltid med att samla information muntligt för att så en så bra helhetsbild som möjligt om din yrsel samt om du även har andra symtom eller smärta. Därefter gör terapeuten en noggrann undersökning med specifika tester som förhoppningsvis leder fram till svar på varför du har yrsel. Ni diskuterar då om de fynd som terapeuten har hittat och vägleder dig genom att sätta upp en individanpassad behandlingsplan för att ge dig som patient den mest effektiva vägen till förbättring.  Stjärnkliniken erbjuder flera behandlingsalternativ som kan hjälpa dig att bli av med besvären, beroende på vad terapeuten kommit fram till i sin undersökning och om din yrsel inte beror på någon underliggande sjukdom eller något som kan vara farligt.

Vi på stjärnkliniken gör alltid vårt bästa för att du ska må så bra som möjligt, så snabbt som möjligt!  

hero-image

Tips och råd vid yrsel

Då det finns många orsaker till yrsel ska du alltid försöka ta reda på varför du har yrsel, om du inte redan vet det. Men om vi bortser från underliggande sjukdomar, trauma och annat som kan vara farligt då du behöver sjukvård, finns det mycket du kan göra för att bli kvitt din yrsel! Detta kan du prova att göra själv:

 • Öva på att slappna av, andas och minska muskelspänningar.  
 • Försök minska stressnivån och få in mer återhämtning i din vardag  
 • Fysisk aktivitet och rörelse för   
 • Bra sömnrutiner 
 • Få din syn undersökt hos en optiker 
 • Om du har kristallsjuka, kan du prova att upprepa de huvudrörelser som gör dig yr. Detta kan då göra att kristallerna faller tillbaka till sin plats och det brukar vanligtvis vara tillräckligt för att du ska känna dig bättre och yrseln ska minska.  

Vi hjälper dig idag.
Välj din klinik.