Integritetspolicy för Stjärnkliniken AB

Integritetspolicy för Stjärnkliniken AB (uppdaterad version September-2022)

Inledning: Vi har tagit fram integritetspolicyn för att vi värnar om din integritet. I denna beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig är:

  • Bolagsnamn: Stjärnkliniken AB
  • Org.nr.: 556446-9814
  • Adress: Trädgårdsgatan 8A, 602 42 Norrköping
  • E-post: [email protected]
  • Telefon: 010-30 30 260

Information vi samlar in om dig: Vi kan komma att samla in dina uppgifter när du tillhandahåller sådan information till oss via vår hemsida, som t.ex. registrering för nyhetsbrev.

På vår hemsida finns möjlighet att boka behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av oss eller av ett externt system. Om du vill ha hjälp med att ta bort dina uppgifter från bokningssystemet så ber vi dig att kontakta oss via e-post så hjälper vi dig.

Om du är i kontakt med oss med anledning av att du söker arbete hos oss kommer vi att hantera de uppgifter du skickar till oss i dina ansökningshandlingar.

Uppgifter om din hälsa: När du nyttjar våra vårdtjänster, exempelvis naprapatbehandlingar, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård. Även icke legitimerad personal skriver journal vid ditt besök för att säkerställa en komplett vårdbild. Dessa uppgifter hanteras likvärdigt med ovan.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter: Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från kunderna.

Söker du arbete hos oss hanterar vi dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att driva en rekryteringsprocess.

Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Med vem vi delar dina personuppgifter: Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter. Dina uppgifter kan även komma att delas med företag inom vår egna koncern i syfte att föra ett gemensamt journalsystem.

Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Stjärnklinik Appen: Stjärnklinikens vision är att skapa ett friskare Sverige och erbjuder därför tjänster inom friskvård, hälsa, arbetsmiljö och ledarskap. Genom vår app vill vi göra det enkelt för dig att komma i kontakt med oss och att följa din träning.

Appen är till för alla som gillar hälsa och välmående oavsett om du är kund hos oss eller inte. Här kan du hitta både förslag på träningsprogram och individuella övningar som du fått efter att kanske ha träffat någon av våra terapeuter. Du följer din träning via din träningsdagbok där du också kan se och få feedback på din utveckling. Fokusområden i appen är styrka, rörlighet och ergonomi och vid behov kan Du enkelt boka din tid för behandling på någon av våra kliniker runt om i Sverige. Stjärnklinik-appen finns tillgänglig i Google Play och Apple App Store. Du samtycker till användning när du loggar in.

När du använder appen godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du anger i appen. Detta är t.ex e-postadress, namn, personnummer, telefonnummer, ålder, kön och träningsdata. Din adress och hälso- och träningsinformation kan också läggas i appen av din terapeut i Stjärnkliniken.

Vi samlar också in anonym demografisk information, som inte är unik för dig, samt krasch loggar, app diagnostik, enhets ID och sökhistorik i appen. Denna information används för driften av denna tjänst, för att upprätthålla kvalitet och för att kunna tillhandahålla allmän statistik angående användningen av appen.

Stjärnkliniken är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. ExorLive AS är utvecklare av systemet och ansvarar för driften av systemet. ExorLive AS är personuppgiftsbiträde. All information behandlas av EXORLIVE som personuppgifter, i den meningen som personuppgifter definieras av den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

ExorLive’s integritetspolicy finns här: https://support.exorlive.com/hc/sv/articles/209505565-Integritetspolicy 

Dina rättigheter: Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av, dessa ber vi dig kontakta oss via e-post.

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt.

Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter: Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter: Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

Cookies: En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Uppdateringar av denna integritetspolicy: Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.

//Stjärnkliniken AB