Strategisk friskvård

Hälsoprofil och åtgärdsprogram

Genom att göra en hälsoprofil jobbar vi fram friskmetoder som gör din personal starkare och friskare. Vi arbetar förebyggande, vilket skiljer sig från vanlig företagssjukvård där man oftast tar hand om kunden när skadan redan är skedd. Vi försöker istället undvika skador från första början genom att jobba bort risker och stärka det friska. Vi arbetar med allt från vetenskapliga hälsoprofilsbedömningar till ergonomi och stresshantering.

Självklart har vi även generösa akuttider för ditt företag om skadan ändå är framme. Vi vet att tid är pengar och arbetar så effektivt vi kan för att din personal snabbt ska kunna vara arbetsför igen.

Hälsoprofilsbedömning (HPB)

Hälsoprofilbedömning är en vetenskaplig metod och ett utmärkt verktyg för att göra en nulägesanalys av hälsostatusen på individ-, eller gruppnivå – till exempel på en avdelning eller hela organisationen.
HPB är den ledande metoden i Sverige för kartläggning av friskvårdsbehov samt uppföljning och utvärdering av friskvårdsinsatser.

Hälsoprofilsbedömningen leder till:

  • Bättre hälsa
  • Ökad effektivitet
  • Ökad lönsamhet på ditt företag

Syftet med en hälsoprofilsbedömning

Hälsoprofilsbedömningen görs av samtliga medarbetare under en begränsad period. När resultaten sammanställts presenteras förslag på åtgärder för att hjälpa er att ta bort riskfaktorer och stärka friskfaktorer. Detta utvärderas och följs upp. Om fler än fem personer genomför hälsoprofilsbedömningen ger vi er en rapport, en sammanställning samt åtgärdsförslag. 

Arbetsmiljö/ergonomi

En bra arbetsmiljö och god ergonomi är en förutsättning för friska medarbetare. God ergonomi ger mindre risk för belastningsskador och är prestationsfrämjande. Vi kommer gärna ut till ert företag för en arbetsplatsbedömning för att se vilka behov ni har. Vi ser främst över ergonomin – och erbjuder anpassning av er arbetsplats för att göra den så optimal som möjligt för era medarbetare. Vi erbjuder även föreläsningar och utbildning kring kost och hälsa. Läs mer om det här.

Stresshantering

Stress och utbrändhet blir en allt vanligare faktor till sjukskrivning. Vi skräddarsyr lösningar till ditt företag och erbjuder exempelvis utbildningar och föreläsningar om stress och stresshantering, både i grupp och på individnivå. Hör av dig till oss så berättar vi mer!