FYSISK ARBETSMILJÖ

Fysisk arbetsmiljö är oftast det som vi först associerar till när vi hör ”arbetsmiljö”. Det handlar och riskreducering av fysiska påverkansfaktorer, så som kroppsbelastning, luft, syn- och hörselintryck och kemikalier, på arbetsplatsen. När medarbetare är utsatta för en fysisk risk som ej går att undvika på annat sätt kan medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg vara nödvändiga. 

hero-image
Kunden i fokus

Vi utgår från er verklighet, era förutsättningar och era affärsmål. Vi anpassar oss och är snabba och flexibla i leverans

Täcker hela Sverige

Vi har kliniker i hela Sverige, ett stort utbud av digitala tjänster och en mobil enhet

Hög kvalitet

Vi använder oss av vetenskapliga verktyg och metoder och vi säkerställer kvalitéten och kundnyttan genom vårt Guldkoncept

Teamwork

Vi gillar att jobba i team, både med kund och tvärprofessionellt internt. Det har vi med oss från elitidrotten

FYSISK ARBETSMILJÖ

Nulägesanalyser

Vi behöver ta reda på hur det ser ut på er arbetsplats och vilka fysiska risker och utmaningar som ni står inför innan vi rekommenderar olika insatser.  

Arbetsplatsprofil 

En enkät som går ut till alla medarbetare om frågor som handlar om hur arbetsmiljön är på arbetsplatsen. Organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö tas upp samt hur företaget arbetar med risk och säkerhet.  

Ergonomisk kartläggning 

Här undersöker vi ergonomin, alltså den fysiska arbetsmiljön, på plats genom observation av det dagliga arbetet. En rapport innefattande vår bedömning och rekommendationer om vidare insatser ingår.  

Skyddsronder 

Vi genomför tillsammans med er personal skyddsronder enligt era eller våra checklistor.  

Riskbedömningar 

Vi hjälper er med att riskbedöma arbetsmoment, maskiner och kemikalier. Vi identifierar också behov för medicinska kontroller.  

”Vi letar inte bara risker i den fysiska arbetsmiljön utan också friskfaktorer och möjligheter” 

”Variation är en nyckel till god ergonomi. Hur jobbar ni med det idag?” 

FYSISK ARBETSMILJÖ

Insatser

Vi genomför insatser efter vad vi har kommit fram till i nulägesanalysen eller vad ni själva har kommit fram till genom intern analys.  

Utbildning

Genom föreläsningar och workshops utbildar vi era medarbetare inom relevant område inom fysisk arbetsmiljö. Vi håller i allt från korta inspirationsföreläsningar till heldagsutbildningar.  

Ergonomirond 

Ergonomen går runt till varje arbetsplats oavsett om det är ett kontor, lager eller industri och analyserar den fysiska arbetsmiljön och därefter direkt gör korrigeringar samt ger råd till medarbetaren.  

Arbetsmiljöingenjör 

Våra arbetsmiljöingenjörer kan hjälpa till med att genomföra yrkeshygieniska mätning så som buller, damm, ljus och kemikalier samt genomföra kemikalieinventering.  

Funktionsanalys  

En analys av medarbetarnas rörlighet och styrka, vilket är särskilt relevant inom kroppsbelastande yrken.  

Medicinska kontroller 

Vissa yrken kräver lagstadgade medicinska kontroller med jämna intervall. Våra underleverantörer hjälper er med dem.  

”Kunskap om hur kroppen ska belastas på ett optimalt sätt är ett lagkrav. Hur utbildar ni era medarbetare i belastningsergonomi?” 

Kontakta oss!

Vi hjälper dig gärna med dina frågor och funderingar

[email protected]

KONTAKTA OSS

Låt vårt team höra av sig till dig.

Stjärnklinikens multidiciplinära team jobbar alltid med kvalité och kundfokus. Vi ger gärna en digital presentation av vårt koncept och vilka tjänster vi kan erbjuda. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Beskriv kortfattat ditt ärende så kontaktar vi dig så snart vi kan.  

Feedback

Vi jobbar med ständiga förbättringar, har du feedback till oss så tar vi gärna emot den!