VÅRT KONCEPT

Från idrottens värld vet vi att rätt förberedelser krävs för att prestera på topp och undvika skador. I företagsvärlden gäller samma sak. Vårt företagskoncept bygger på hälsofrämjande och förebyggande insatser för att ni i så stor utsträckning som möjligt ska slippa agera när det redan är för sent, i det som kallas rehabiliterande åtgärder.

Vi kallar oss själva för en strategisk partner inom organisationshälsa och vi vill utveckla er verksamhet inom hälsa- och arbetsmiljöfrågor så att ni uppnår era affärsmål. Som nav i vårt samarbete med er finns vårt arbetssätt som vi har valt att kalla Guldkonceptet. Något vi också tycker är viktigt är att våra insatser bygger på forskning, beprövad erfarenhet och på gällande lagstiftning inom arbetsmiljö.  

hero-image
Kunden i fokus

Vi utgår från er verklighet, era förutsättningar och era affärsmål. Vi anpassar oss och är snabba och flexibla i leverans

Täcker hela Sverige

Vi har kliniker i hela Sverige, ett stort utbud av digitala tjänster och en mobil enhet

Hög kvalitet

Vi använder oss av vetenskapliga verktyg och metoder och vi säkerställer kvalitéten och kundnyttan genom vårt Guldkoncept

Teamwork

Vi gillar att jobba i team, både med kund och tvärprofessionellt internt. Det har vi med oss från elitidrotten

GULDKONCEPTET

Ta guld på ett strategiskt vis

Vi vet att det är viktigt att ha en struktur och en plan för hur vi tillsammans ska optimera er organisationshälsa för att ni ska nå era affärsmål. Vi kallar den strukturen för Guldkonceptet. Hos oss får ni en kundansvarig som projektleder insatserna och säkerställer leverans och utvärdering.

Nulägesanalys

Ingen organisation är den andra lik. För att vi ska kunna rekommendera rätt insatser till er inom organisationshälsa startar vårt samarbete med en kartläggning av ert nuläge där vi får lära känna er organisation, era affärsmål samt era styrkor och utmaningar i ert hälso- och arbetsmiljöarbete.  

Målsättning

För oss är det självklart att sätta mål för vårt samarbete tillsammans, precis som vi gör med elitidrottare. Både långsiktigt mål, vad det är ni vill åstadkomma på sikt, och delmål längs vägen. På det sättet blir vårt förbättringsarbete med er organisationshälsa tydligt och resultatfokuserat.

TEAM-analys  

Vi är stolta över att ha ett multidiciplinärt team som arbetar runt kunden där varje profession tillför sitt perspektiv. Tillsammans hittar vi den strategin som vi tror kommer fungera bäst för just ert företag utifrån resultatet från nulägesanalysen, era mål och era förutsättningar.  

Prioritering och planering 

Efter TEAM-analysen tar vi tillsammans med kunden fram en prioritetsordning av de rekommenderade insatserna och en plan när i tiden de ska genomföras. Här är vår expertroll extra viktig så att rätt typ av insatser görs för att nå de uppsatta målen.  

Genomförande 

Våra kompetenta medarbetare och konsulter inom organisationshälsa genomför överenskomna insatser på lednings-, grupp- och individnivå. Er kundansvarige hos oss håller i trådarna och projektleder de olika insatserna för att säkerställa leverans. 

Uppföljning

Vi vill leverera resultat och därför är det viktigt för oss med uppföljning av varje enskild insats samt det övergripande arbetet tillsammans med er. Uppföljning innebär för oss utvärdering av genomförd insats med fokus på måluppfyllnad samt utveckling av insatsen för att bli ännu mer träffsäker.  

CITAT

Magdalena Loman, Verksamhetsansvarig Stjärnkliniken Business

För små och stora organisationer är det inte lätt att veta vilka insatser som behövs för att förbättra organisationshälsan. Vissa har en egen övertygelse om vad som ska göras medan andra inte har en susning. Med vårt koncept sitter vi på expertrollen och hjälper kunden med allt från att inventera behoven till att projektleda och följa upp insatserna. Det ska vara lätt att göra rätt!

KONTAKTA OSS

Låt vårt team höra av sig till dig.

Stjärnklinikens multidiciplinära team jobbar alltid med kvalité och kundfokus. Just nu står vi säkert upptagna och levererar friskvård och välmående.

Hur kan vi hjälpa dig?

Beskriv ditt ärende så kontaktar lämplig person på företaget dig så fort vi kan.

Feedback

Vi jobbar med ständiga förbättringar, har du feedback till oss så tar vi gärna emot den!