ORGANISATORISK & SOCIAL ARBETSMILJÖ

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) handlar om att lyfta hälsa och arbetsmiljöfrågorna från ett individperspektiv till ett organisationsperspektiv där struktur, tydlighet i roller och ansvar, kommunikation, rutiner, ledarskap, medarbetarskap, sociala spelregler och gemenskap tas upp. OSA-frågorna är mycket tätt sammankopplade med hälsa, motivation och produktivitet.  

hero-image
Kunden i fokus

Vi utgår från er verklighet, era förutsättningar och era affärsmål. Vi anpassar oss och är snabba och flexibla i leverans

Täcker hela Sverige

Vi har kliniker i hela Sverige, ett stort utbud av digitala tjänster och en mobil enhet

Hög kvalitet

Vi använder oss av vetenskapliga verktyg och metoder och vi säkerställer kvalitéten och kundnyttan genom vårt Guldkoncept

Teamwork

Vi gillar att jobba i team, både med kund och tvärprofessionellt internt. Det har vi med oss från elitidrotten

ORGANISATORISK & SOCIAL ARBETSMILJÖ

Nulägesanalyser

Att ta reda på hur det är med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö på ett så objektivt sätt som möjligt är mycket viktigt eftersom de här frågorna är centrala för att skapa hälsosamma och lönsamma organisationer.  

OSA-kartläggning 

OSA-kartläggning är en enkät till alla medarbetare som hjälper er att kartlägga risk- och hållbarhetsfaktorer i verksamheten och ger underlag för utveckling av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

Arbetsplatsprofil 

En enkät som går ut till alla medarbetare om frågor som handlar om hur arbetsmiljön är på arbetsplatsen. Organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö tas upp samt hur företaget arbetar med risk och säkerhet.  

Intervjuer och workshops 

När vi har ringat in en riskfaktor i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan det vara bra att ta reda på mer om den faktorn genom intervjuer eller workshops.  

ORGANISATORISK & SOCIAL ARBETSMILJÖ

Insatser

Vi genomför insatser efter vad vi har kommit fram till i nulägesanalysen eller vad ni själva har kommit fram till genom intern analys.  

Utbildning

Genom föreläsningar och workshops utbildar vi era medarbetare inom relevant område inom organisatorisk och social arbetsmiljö så som ledarskap, medarbetarskap, värdegrund, feedback, sociala spelregler. Vi håller i allt från korta inspirationsföreläsningar till heldagsutbildningar.  

TEAM-building 

På ett lustfullt och inspirerande sätt får vi er arbetsgrupp att känna sig som ett lag. Perfekt för kick-offen.   

Processtöd 

Stöttar i ert arbete med OSA, till exempel framtagning av er värdegrund, policys och andra dokument som behövs för er organisation.  

Konflikthantering och krisstöd

När konflikten är framme är det viktigt att ta tag i den så fort som möjligt för att den inte ska skada arbetsgruppens prestation. Lika viktigt är det att ha krisstöd när det oväntade inträffar.  

”De mest kostnadseffektiva arbetsmiljöinsatserna sker inom organisatorisk- och social arbetsmiljö” 

”Vi är varandras arbetsmiljö” 

Kontakta oss!

Vi hjälper dig gärna med dina frågor och funderingar

[email protected]

KONTAKTA OSS

Låt vårt team höra av sig till dig.

Stjärnklinikens multidiciplinära team jobbar alltid med kvalité och kundfokus. Vi ger gärna en digital presentation av vårt koncept och vilka tjänster vi kan erbjuda. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Beskriv kortfattat ditt ärende så kontaktar vi dig så snart vi kan.  

Feedback

Vi jobbar med ständiga förbättringar, har du feedback till oss så tar vi gärna emot den!