SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Att arbeta med organisationshälsa är ett ständigt pågående arbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ert arbetssätt och struktur inom dessa frågor och det är en grundförutsättning för att ni ska kunna arbeta med hälsa och arbetsmiljöfrågor på ett effektivt sätt. Innan ni funderar på vilka insatser som ska genomföras ska ni fundera på hur ert arbete med SAM är, för utan SAM så är det svårt att uppnå resultat med enskilda insatser.  

”Hälsosamma och lönsamma företag har alla ett väl utvecklat SAM.” 

hero-image
Kunden i fokus

Vi utgår från er verklighet, era förutsättningar och era affärsmål. Vi anpassar oss och är snabba och flexibla i leverans

Täcker hela Sverige

Vi har kliniker i hela Sverige, ett stort utbud av digitala tjänster och en mobil enhet

Hög kvalitet

Vi använder oss av vetenskapliga verktyg och metoder och vi säkerställer kvalitéten och kundnyttan genom vårt Guldkoncept

Teamwork

Vi gillar att jobba i team, både med kund och tvärprofessionellt internt. Det har vi med oss från elitidrotten

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Nulägesanalyser

Att ta reda på hur ni arbetar med SAM är starten för vårt samarbete i guldkonceptet.  

SAM-analys steg 1 

Ett paket med ett frågeformulär om SAM till ledningen eller arbetsmiljökommittén, som sedan följs upp med ett möte där resultatet diskuteras. En skriftlig rapport ingår.  

SAM-analys steg 2 

Här tar vi reda på hur arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken genom att fråga medarbetarna genom intervjuer eller enkät. Uppföljning genom möte och skriftlig rapport ingår.  

 ”Rätt satsningar på förebyggande hälso- och arbetsmiljöinsatser ger 5 gånger pengarna tillbaka” 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Insatser

Vi genomför insatser efter vad vi har kommit fram till i nulägesanalysen eller vad ni själva har kommit fram till genom intern analys.  

BAM – Bättre arbetsmiljö 

Prevents populära 3-dagarsutbildning inom grundläggande arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är en bra grund att stå på för chefer med arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöombud (skyddsombud). 

Utbildning 

Genom föreläsningar och workshops utbildar vi er inom SAM. Förutom BAM håller vi i allt från korta inspirationsföreläsningar till heldagsutbildningar.  

Processtöd 

Vi stöttar er i att upprätta eller utveckla ert systematiska arbetsmiljöarbete. Organisationen, aktiviteter och dokument. Vi stöttar med löpande arbetsuppgifter inom SAM och vi kan sitta med i er arbetsmiljökommitté som expert.  

Kontakta oss!

Vi hjälper dig gärna med dina frågor och funderingar

[email protected]

KONTAKTA OSS

Låt vårt team höra av sig till dig.

Stjärnklinikens multidiciplinära team jobbar alltid med kvalité och kundfokus. Vi ger gärna en digital presentation av vårt koncept och vilka tjänster vi kan erbjuda. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Beskriv kortfattat ditt ärende så kontaktar vi dig så snart vi kan.  

Feedback

Vi jobbar med ständiga förbättringar, har du feedback till oss så tar vi gärna emot den!