Ergonomi

Att ta hand om sina medarbetare ser vi som en av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt företag. Företag som värnar om sina medarbetare genom bättre hälsa ser en ökad effektivitet och därav också en högre måluppfyllnad – något alla företag vill.

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter har arbetsgivaren ett ansvar att se till att arbetstagaren arbetar och har kunskap om hur man arbetar med god ergonomi. Det kan vi spara många onda ryggar på och med det onödigt lidande och ökade kostnader som följd.

Våra ergonomitjänster

Stjärnkliniken kan erbjuda er ergonomitjänster såsom kortare utbildningar, riskbedömningar, arbetsplatsgenomgångar, workshops mm. Här skräddarsyr vi gärna upplägg tillsammans med er, så ni får det som passar er bäst.