NACKSPÄRR

Nackspärr eller Akut Torticollis kännetecknas av akut ont i nacken. Ofta beror smärtan på ett naturligt muskelförsvar som medför smärta och stelhet i nacken. Oftast är det rotationsrörelsen i nacken som är den rörelse som är mest begränsad, men andra nackrörelser kan också påverkas. Det kan vara svårt och smärtsamt att köra bil som till exempel att titta i ”döda vinkeln”.

Normalförloppet brukar vanligtvis börja med mycket smärta och mycket stelhet som sedan blir mindre smärtsamt och rörligheten förbättras successivt. Detta är väldigt individuellt och symptomen kan variera som till exempel kan upplevelsen endast vara stelhet eller bara smärta.

Symptom

  • Smärta i nacken
  • Rörelserelaterad smärta
  • Stelhet i nacken
  • Roterar istället överkroppen för att undvika rörelse i nacken.

Orsak till nackspärr

Det finns flera orsaker till smärta i nacken. Det kan vara att man gör en ny eller ovan belastning/rörelse, att man har gjort ett uppehåll från sin fysiska aktivitet eller att man utför samma belastning/rörelse under en lång tid.

Hos Stjärnkliniken identifierar terapeuten orsaken till smärta i nacken genom att göra en grundlig undersökning och individanpassar behandlingen, samt sätter upp en tydlig rehabiliteringsplanen.

STJÄRNSKOLAN

Vad kan jag själv göra

Få igång blodcirkulationen: En bra början är att få igång cirkulationen genom att utföra rörelser som inte gör ont, i de allra flesta fall finns det åtminstone någon riktning som känns okej. Kanske är det smärtsamt att vrida åt ena hållet, men att vrida åt andra hållet går bra. Utnyttja den smärtfria rörelsen och gör det flera gånger om dagen. Syftet är att få en cirkulationsökning och mjuka upp muskulaturen och därmed minska smärtan. Upplevelsen av övningen ska inte vara smärtsam. Målet är att du ska känna en förbättring och övningen kanske behöver repeteras ett par gånger innan man kan känna effekt. Det är därför viktigt att man testar övningen ett par gånger.

Rulla axlar och skuldror: Några av nackens muskulatur fäster in på skulderbladet. Att lyfta skuldror och axlar i en cirkulerande rörelse skulle kunna få igång muskulaturen i nacken utan att behöva anstränga nacken. 1 minut per gång flera gånger om dagen kan hjälpa dig bli bättre i nacken.

Isometriska övningar för nacken: Att utföra en rörelse med motstånd kan vara smärtlindrande för nacken. Håll handen mot pannan och lägg ett tryck mot pannan samtidigt som du håller emot trycket med handen. Det skapar en statisk kontraktion av nackens muskulatur som kan lindra smärtan. Att utveckla denna övning är att lägga trycket från olika vinklar. Man kan tänka att man ska gå klockvis med ett tryck mot huvudet. Trycket mot huvudet ska vara ca 5-10 sekunder. Vi rekommenderar att man kan göra detta flera gånger om dagen. Hur vet man att man gör rätt? Lindrar smärtan är det ett tecken på att man gör rätt.

hero-image

Hur går en utredning på Stjärnkliniken till

På Stjärnkliniken kan du få hjälp att ställa rätt diagnos av alla våra terapeuter. Alla terapeuten som jobbar hos oss har bra kunskap för att diagnostisera olika typer av smärttillstånd i nacken. Terapeuten börjar med att först ta in så mycket information som möjligt från dig genom en noggrann anamnes som följs av en undersökning med specifika tester för nacken. Därefter går ni igenom tillsammans vad terapeuten har kommit fram till i sin undersökning och bestämmer rätt behandlingsplan så att du som patient får rätt förväntningar.

Vi hjälper dig idag.
Välj din klinik.