MENISKSKADA

Det finns två menisker i knäleden, den inre och den yttre, dessa fungerar som stötdämpare och hjälper till med stabiliteten i knät när vi till exempel springer och hoppar.  Menisken kan ta skada vid trauma mot knät eller pga. att menisken blir mer skör ju äldre du blir, chansen är då större att det smärtar i knät och det kan vara mer känsligt för belastning.

Symptom

Orsak till meniskskada

Det finns två menisker i knäleden, den inre och den yttre, dessa fungerar som stötdämpare och hjälper till med stabiliteten i knät när vi till exempel springer och hoppar. En menisk kan skadas vid trauma mot knät, ofta i samband med idrott, vilket hör till de vanligaste orsakerna. Meniskerna blir också skörare med åren, därför ses meniskförändringar i medelåldern och uppåt.

STJÄRNSKOLAN

Vad kan jag själv göra

Beroende på skadans omfattning görs en bedömning om operation är aktuellt eller inte. Små meniskskador behöver vanligtvis inte opereras, det räcker då med rätt rehabilitering och träning. På Stjärnkliniken kan vi hjälpa till med rätt typ av övningar och träning för att få så bra styrka och stabilitet i knät som möjligt, vilket i sin tur minskar belastningen på leden och då på menisken. Träningen innefattar framförallt övningar för att bli så stark som möjligt i framsida och baksida lår. Undvik det som gör ont och hitta andra alternativ, oftast är det bra att undvika aktivitet med hopp och löpning. Cykel är ett bra alternativ, det är viktigt med att få igång cirkulationen ofta för en mer effektiv läkningsprocess samt smärtlindring.

hero-image

Hur går en utredning på Stjärnkliniken till

På Stjärnkliniken kan du få hjälp att ställa rätt diagnos med hjälp av våra fysioterapeuter, naprapater eller kiropraktorer. Alla terapeuten som jobbar hos oss har bra kunskap för att diagnostisera olika typer av smärttillstånd i knäleden. Terapeuten börjar med att först ta in så mycket information som möjligt från dig genom en noggrann anamnes som följs av en undersökning med specifika tester för knäleden. Därefter informerar terapeuten dig om sina fynd och hur ni tillsammans ska gå vidare med ev. behandling och rehabilitering. I vissa fall bedömer vi att en röntgen är nödvändig för att säkerställa diagnosen och hur stor skadan är.

Vi hjälper dig idag.
Välj din klinik.