FROZEN SHOULDER

Frozen shoulder som även kallas frusen skuldra eller frusen axel, är när axeln knappt går att lyfta och är smärtsam i de små rörelser som går att utföra.

Symptom

  • Ont i skuldran
  • Svårt att lyfta och röra axelleden
  • Värk och stelhet
  • Svårt att utföra vardagssysslor

Frozen shoulder debuterar ofta smygande med successivt tilltagande värk och stelhet. Den drabbade får svårt att utföra enkla vardagssysslor som att kamma sig, klia sig på ryggen eller ta på sig jackan. Den kraftiga värken håller ofta i sig under några månaders tid, för att sedan klinga av något samtidigt som axeln istället blir mycket stel. Stelheten är kvar i ungefär ett års tid och hela förloppet brukar vara två till tre år.

Orsak till frozen shoulder

Frusen skuldra medför att ledkapseln kring axelleden krymper och är inflammerad. Tillståndet uppstår vanligtvis utan känd orsak, men kan ibland uppstå efter ett axeltrauma. Kvinnor i åldern 40-60 år har störst risk att drabbas. Det är också något vanligare att diabetiker drabbas av frusen skuldra. De flesta blir helt återställda, en del med en viss kvarvarande stelhet.

STJÄRNSKOLAN

Vad kan jag själv göra

På Stjärnkliniken kan vi hjälpa till genom hela sjukdomsförloppet med råd och stöd! Vi kan hjälpa till att lindra smärtan med bland annat massage, triggerpunktsbehandling, tens och värme. Jobba med mobilisering för att bibehålla så mycket rörlighet som möjligt samt ge rådgivning kring träning för att bibehålla så god funktion och styrka som möjligt under hela förloppet. Arbetsergonomin kan också behöva anpassas pga smärtan och stelheten, även detta kan vi på Stjärnkliniken hjälpa till med.

hero-image

Hur går en utredning på Stjärnkliniken till

På Stjärnkliniken kan du få hjälp att ställa rätt diagnos med hjälp av våra fysioterapeuter, naprapater eller kiropraktorer. Med hjälp av din berättelse, undersökningar och tester kan vi komma fram till vilket diagnos du har. I vissa fall används även diagnostiskt ultraljud för att säkerställa diagnosen.

Vi hjälper dig idag.
Välj din klinik.