BURSIT / SLEMSÄCKSINFLAMMATION

Bursit eller Slemsäckinflammation är ett tillstånd där en slemsäck blir inflammerad. Slemsäckar finns i många av kroppens leder och har som funktion att skydda vävnad på utsatta ställen. I axeln har vi flera slemsäckar, där tre av dem ibland drabbas av bursit vid överbelastning.

Bursa Subdeltoideus ger smärta på utsidan av axeln, kan ge svullnad i området samt svårigheter att lyfta armen utåt och uppåt. Bursa Subcoracoideus och Bursa Subacromialis sitter anatomiskt under och framför axelns övre tak, vilka kan drabbas av inklämning i axeln vid överbelastning.

Symptom

  • Svårt att lyfta armen i en viss vinkel
  • Kan finnas en tydlig svampig svullnad på axeln
  • Rodnad specifikt i axelområdet
  • I vissa fall vilande värk, eller nattlig värk
  • I vissa fall smärta att ligga på axeln

Smärtan kan kännas vid rörelser i och framförallt hos personer som har jobbat en längre tid med armarna över huvudet. Vilovärk är relativt vanligt hos personer med smärta ifrån slemsäckar, på grund av att inflammationen är som mest aktiv i vilande position, och kan avta något under aktivitet.

Orsak till bursit

Smärtan från slemsäcken i axeln är oftast på grund av svullnad eller att det uppstår en inflammation. Det kan även vara en kombination av dessa då inflammation ofta ger svullnad, smärta och rodnad. Trots att vi alla är människor så kan vi vara uppbyggda lite olika rent anatomiskt, och för vissa är det naturligt trängre i axeln än för andra, vilket medför en högre risk att få smärta om slemsäcken svullnar upp och gör det ännu trängre i axeln. Detta tillstånd kan uppstå när man överbelastar axeln, om man gör något man inte är van att göra, eller om man gör något alldeles för mycket eller för länge. Inflammationen kan även orsakas av att man ligger på axeln, oftast då på ett hårt underlag.

STJÄRNSKOLAN

Vad kan jag själv göra

För att ge axeln en chans till återhämtning och läkning bör provocerande belastning minskas under det tidiga skedet. Om endast detta ej hjälper kan det vara bra att prova några generella axelövningar: tillexempel dragövningar med gummiband som får igång cirkulationen generellt i muskulatur och senor kring axeln. Viktigt att tänka på är att övningen ej ska framkalla mera smärta. Det är okej att känna lite smärta under övningen, men efter några timmar och även dagen efter ska smärtan inte ha blivit mer påtaglig.  

hero-image

Hur går en utredning på Stjärnkliniken till

Alla terapeuter på Stjärnkliniken har internutbildning varannan vecka, där vi noggrant går igenom diagnoser, så att alla terapeuter känner sig trygga i att undersöka våra patienter. Detta möjliggör att du som patient kan känna dig trygg och ordentligt undersök oavsett vem du kommer till första besöket. Om terapeuten misstänker att det skulle kunna vara en slemsäckinflammation som orsak till smärtan så rekommenderar vi ett diagnostiskt ultraljud för att bekräfta diagnosen, och terapeuten kommer hjälpa dig att boka en tid för det. Därefter följer manuell behandling och träningsprogram för att bli fri från besvären. Terapeuten sätter en prognos och en behandlingsplan, ett mål som ni gemensamt ska sikta mot för att du som patient ska få rätt förutsättningar och rätt förväntningar mot att bli symptomfri.

På Stjärnkliniken kan vi hjälpa dig genom hela sjukdomsförloppet, med rätt råd och stöd under hela processen och med målet att få dig smärtfri tillbaka till din vardag så snabbt som möjligt! Vi kan hjälpa genom att lindra smärtan med bland annat massage, akupunktur, manipulation, triggerpunktsbehandling, träning, tens och värme. Arbetsergonomin kan också behöva anpassas pga smärtan och stelheten, och även detta kan vi på Stjärnkliniken hjälpa till med.

Vi hjälper dig idag.
Välj din klinik.