STÖTVÅGS-BEHANDLING

Principen bakom stötvåg är energifrisättning in i kroppens vävnader för att skapa en reaktion i det område som behandlas

hero-image

Vad är Stötvågsbehandling?

Stötvåg är ett medicintekniskt behandlingshjälpmedel som använts inom sjukvård länge. Det började att användas för att behandla njursten genom att med energifrisättning in i kroppens vävnader ha sönder stenen för att kroppen skulle kunna ta hand om den. Tekniken har vidareutvecklats och används idag till många fler besvär. Principen bakom stötvåg är energifrisättning in i kroppens vävnader för att skapa en reaktion i det område som behandlas. Exakta effekterna kring stötvågsbehandling är ej helt kartlagda men det är troligt att stötvåg hjälper till att stimulera läkning i mjuk vävnad, främjar läkning genom stimulans av nybildning av kärl samt nedreglerar frisättning av inflammatoriska ämnen i området.

När används det?

Stötvåg används idag inom primärvården främst för behandling av muskler och senor, men kanske allra främst mot åkommor som påverkar senor. Har man smärta i en sena kan senan över tid komma att förändras. Senan blir sämre på att tåla belastning och blir smärtsam för ”normal” belastning. Här kan stötvåg användas för att påverka senans uppbyggnad. Stötvåg används som ett hjälpmedel och som en del i behandlingsplanen vilket innebär att den alltid kombineras med aktiva behandlingsstrategier såsom träning.

hero-image

Vi hjälper dig idag.
Välj din klinik.