IDROTTSPSYKOLOGI

Idrottsfysiologen arbetar både på lagnivå och individuell nivå med idrottspsykologi. När vi arbetar med lag och föreningar arbetar våra idrottspsykologiska rådgivare utifrån olika teorier

KBT

MI

ACT

hero-image

Våra idrottspsykologer

På Stjärnkliniken träffar du utbildade idrottspsykologer utgår från individens behov. Det kan vara allt ifrån föreläsningar och seminarium som kan handla om grupprocesser, lagets kompetenser, självförtroende, hantera stressade situationer och motgångar. Efter ett första möte planeras upplägg och schema för att möta ert lags målsättningar och tankar. Vi hjälper er att ta guld!

IDROTTSPSYKOLOGI

Individuell rådgivning


Vid individuell rådgivning arbetar den idrottspsykologiska rådgivaren och idrottaren tillsammans för att nå uppsatta mål. Målen är satta utifrån idrottarens behov och kan handla om allt från att återfå motivation, hantera en formsvacka, förbättra självförtroendet eller kommunicera bättre med sin tränare. Vi hjälper alla idrottare oavsett sport, bakgrund, nivå eller målsättning. Våra idrottspsykologiska rådgivare använder sig av KBT, MI och ACT som är baserade på vetenskapliga metoder och utifrån dessa tre teorier kommer idrottaren att få till sig olika verktyg och uppgifter för att underlätta samt hjälpa idrottaren. Vi sätter alltid idrottaren i centrum och jobbar för att idrottaren ska känna sitt fulla förtroende och tillit till oss. Våra idrottspsykologiska rådgivare finns tillgängliga på våra kliniker i Norrköping, Linköping och Mjölby men kommer också gärna ut på fältet för att känna av den idrottsliga miljön och för att lära känna varje idrottare.

hero-image

IDROTTSPSYKOLOGI

Lag

Stjärnkliniken arbetar både på lagnivå och individuell nivå med idrottspsykologi. När vi arbetar med lag och föreningar arbetar våra idrottspsykologiska rådgivare utifrån de ovannämnda teorierna dvs. KBT, MI och ACT. Upplägget varierar beroende på lagets behov. Det kan vara allt ifrån föreläsningar och seminarium som kan handla om grupprocesser, lagets kompetenser, självförtroende, hantera stressade situationer och motgångar. Efter ett första möte planeras upplägg och schema för att möta ert lags målsättningar och tankar. Vi hjälper er att ta guld!

hero-image

IDROTTSPSYKOLOGI

Företag

Idrottspsykologiska teorier och modeller är väl applicerbara även inom näringslivet. Stjärnkliniken arbetar med idrottspsykologisk rådgivning och utbildning gentemot företag och näringsliv. I dagens prestigefyllda samhälle kan det vara bra med reflektion och få verktyg på hur man som arbetstagare kan hantera den inre och yttre stress som byggs upp. När stress blir negativ och långvarig kan det leda till psykiska besvär så som depression och utmattning. Det finns även en rad konsekvenser som kan uppkomma vid stress t.ex. sömnproblem, försämrad prestation, humörsvängningar och smärta i kroppen. Vi vill förebygga detta, vi vill förhindra uppkomsten men också hjälpa arbetstagare som redan har eller känner symptom att hitta en väg tillbaka. Som arbetsgrupp eller arbetstagare finns vi på Stjärnkliniken för att lyssna och hjälpa. Vi kan ta oss ut till företaget men även ta emot till våra kliniker.

Har ni några frågor eller är intresserad av vår hjälp. Hör gärna av er så löser vi det tillsammans.

hero-image

Vi hjälper dig idag.
Välj din klinik.