Hälsoprofil/test

Hälsoprofilbedömning 90 min

Vill du se över din hälsa eller förändra något i din livsstil? Hälsoprofilbedömning är ett vetenskapligt beprövat och effektivt sätt att förändra din livsstil.

Hälsoprofilbedömningen ger dig svar på:

  • Hur dina hälso- och livsstilsvanor påverkar dig
  • Vikt och idealvikt
  • Blodtryck
  • Syreupptagningsförmåga
  • Testvärde och konditionstal utifrån submaximalt konditionstext

 

Konditionstest på cykel 45 min

Om du enbart är intresserad av att veta din konditionsstatus är detta testet för dig. Konditionstest på cykel är ett submaximalt konditionstest som genomförs utifrån dina förutsättningar. Du cyklar i 8 min på en nivå som endast gör dig lätt andfådd. Det innebär att alla kan genomföra testet utan obehag, oavsett om du är fysiskt aktiv eller inte. Efter genomfört test analyseras testresultatet med testledaren.

 

Hälsoscreening 

Hälsoscreening är ett enkelt sätt att kartlägga din aktuella hälsostatus och är perfekt för dig som undrar vad du bör fokusera på för att leva mer hälsosamt. Denna undersökning kan genomföras som underlag för en hälsosatsning eller som enskild insats.

Screeningen omfattar hälsomarkörer så som fysisk aktivitet, kost, alkohol, tobak, vikt, symptom, stress, återhämtning, upplevd hälsa och motivation mm.  

Välj själv om du vill 

  • genomföra hälsoscreeningen på egen hand via en enkät som du får skickad till dig

eller  

  • om du vill göra undersökningen tillsammans med vår hälsocoach i ett hälsofrämjande samtal som inkluderar diskussion angående din livsstil, hälsa och motivation. Detta samtal kan ske på distans eller via fysisk närvaro. Vid ett fysiskt möte finns också möjlighet att registrera midjemått och blodtryck.

Om du önskar en mer omfattande hälsoanalys så rekommenderar vi vår Hälsoprofilbedömning.