Hälsoprofil/test

Hälsoprofilbedömning 90 min

Vill du se över din hälsa eller förändra något i din livsstil? Hälsoprofilbedömning är ett vetenskapligt beprövat och effektivt sätt att förändra din livsstil.

Hälsoprofilbedömningen ger dig svar på:

  • Hur dina hälso- och livsstilsvanor påverkar dig
  • Vikt och idealvikt
  • Blodtryck
  • Syreupptagningsförmåga
  • Testvärde och konditionstal utifrån submaximalt konditionstext

 

Konditionstest på cykel

Om du enbart är intresserad av att veta din konditionsstatus är detta testet för dig. Konditionstest på cykel är ett submaximalt konditionstest som genomförs utifrån dina förutsättningar. Du cyklar i 8 min på en nivå som endast gör dig lätt andfådd. Det innebär att alla kan genomföra testet utan obehag, oavsett om du är fysiskt aktiv eller inte. Efter genomfört test analyseras testresultatet med testledaren.