Ergonomi

Att ta hand om sina medarbetare ser vi som en av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt företag. Företag som värnar om sina medarbetare genom bättre hälsa ser en ökad effektivitet och därav också en högre måluppfyllnad – något alla företag vill.

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter har arbetsgivaren ett ansvar att se till att arbetstagaren arbetar och har kunskap om hur man arbetar med god ergonomi. Det kan vi spara många onda ryggar på… och med det onödigt lidande och ökade kostnader som följd.

Våra ergonomitjänster

Nu kan Stjärnkliniken äntligen erbjuda er ergonomitjänster såsom kortare utbildningar, riskbedömningar, arbetsplatsgenomgångar, workshops mm. Läs mer om priser och upplägg i vår prislista. Här skräddarsyr vi gärna upplägg tillsammans med er, så ni får det som passar er bäst.

Fråga eller boka vår ergonom

Har du fler frågor eller funderingar, kontakta gärna vår ergonom och fysioterapeut Åsa Gustavsson via asa@stjarnkliniken.com

Våra ergonomitjänster bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2002:1 Belastningsergonomi och AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm.

Prislista

Inställning av arbetsplats

(1 person, 45 min)
Utförs i Stjärnklinikens lokaler
695 kr (dokumentation ingår)

Inställning av arbetsplats + riskbedömning

(1 person, 90 min, ev restid ingår)
Utförs på arbetsplatsen
Muntliga åtgärdsförslag
1390 kr (dokumentation ingår)

Föreläsning bildskärmsergonomi

Kan utföras på arbetsplats eller i Stjärnklinikens lokaler
Dokument med tips&råd, forskning, patientcase ingår
Tillägg till föreläsning:
– individuell riskbedömning 30 min/pers + dokument med infon
– rapport med åtgärdsförslag
– workshop kontorsövningar + dokument med övningarna

Föreläsning: 90 min eller 60 min, Offert lämnas

Föreläsning Belastningsergonomi

Kan utföras på arbetsplats eller i Stjärnklinikens lokaler
Dokument med tips&råd, forskning, patientcase ingår
Får dokument med tips&råd, forskning, patientcase.

Tillägg:
– praktisk genomgång av arbetsplatsen/arbetsstationer
– Rapport lämnas

Föreläsning: 90 min eller 60 min Offert lämnas

Ergonomiutbildning Bildskärm

Utförs i Stjärnklinikens lokaler
– 90 min föreläsning
– 30 min praktisk genomgång + dokument med information
– 30 min workshop med övningar lämpliga för kontorsarbete + dokument med övningarna

Tidsåtgång 2,5 timmar
Pris sätts per deltagare