Mirjam Dalèn


Leg. Fysioterapeut

Mirjam är legitimerad fysioterapeut sedan 2021 då hon tog examen från Uppsala universitet. Hon har sedan dess arbetat med bedömning och rehabilitering av neurologiska tillstånd och har fördjupat sig inom området yrsel. Som fysioterapeut är Mirjam lyhörd och lägger stor vikt vid hållbara lösningar där biopsykosociala aspekter behöver vägas in.

Kuriosa

Som före detta elitsatsande orienterare har Mirjam ett stort intresse för idrott och hälsa. Hon har vid sidan om orienteringen även varit delaktig inom friskvårdsprojektet Friska Sala. Sin lediga tid spenderar hon gärna i skidspåren i Hälsingland eller på Kungsleden i Lappland.