Idrottspsykologi

Idrottspsykologi – individuell rådgivning

Vid individuell rådgivning arbetar den idrottspsykologiska rådgivaren och idrottaren tillsammans för att nå uppsatta mål. Målen är satta utifrån idrottarens behov och kan handla om allt från att återfå motivation, hantera en formsvacka, förbättra självförtroendet eller kommunicera bättre med sin tränare. Idrottspsykologi – lag
Stjärnkliniken arbetar både på lagnivå och individuell nivå med idrottspsykologi, bland annat har IFK Norrköping tagit hjälp av vår idrottspsykolog. Boka ditt besök hos vår leg.psykolog i Linköping. Kontakta oss gärna för mer information.

Idrottspsykologi – företag

Idrottspsykologiska teorier och modeller är väl applicerbara även inom näringslivet. Stjärnkliniken arbetar med idrottspsykologisk rådgivning och utbildning gentemot företag och näringsliv. Kontakta oss gärna för mer information.