ONT I AXELN

Axelleden är en komplex led. På grund av utformningen av ledpanna och ledskål kan den utföra mycket rörelse i alla rörelseplan. Leden omsluts av ledkapsel, ligament och senor från muskulaturen som har stora krav på sig i och med att ledens rörelseförutsättning är så stor. Med den insikten är det förståeligt att smärta från axeln är mycket vanligt och tillhör en av Stjärnklinikens största patientgrupper.

Impingment / Subacromial pain

Impingement/inklämning/smärta framsida axel är den vanligaste diagnosen för smärta i framsida av axel. Man även få smärta i baksidan av axeln, då kan det vara bakre impingement, men det är dock ej lika vanligt. Vanliga orsaker till impingement är svullen sena, inflammation, bursit(slemsäckinflammation), ej optimal anatomiskt utformad acromion(benutskott på skulderbladet), och AC-leds-artros.

Frusen axel / Frozen shoulder

Symptom på frozen shoulder/frusen skuldra eller frusen axel, är stora svårigheter att lyfta armen och i de små rörelser som går att utföra är det mycket smärtsamt. Frozen shoulder debuterar ofta smygande med successivt tilltagande värk och stelhet. Den drabbade får svårt att utföra enkla vardagssysslor som att kamma sig, klia sig på ryggen eller ta på sig jackan. Den kraftiga värken håller ofta i sig under några månaders tid, för att sedan klinga av något samtidigt som axeln istället blir mycket stel. Stelheten kan vara kvar i ungefär ett års tid och hela förloppet kan till och med vara under två till tre år.

Slemsäckinflammation / Bursit

Slemsäckinflammation är kanske inte den vanligaste orsaken till smärta i axeln, men den kan inträffa och orsaka smärta och inskränkt rörlighet i axeln. En slemsäck är en vätskefylld säck som dämpar friktion, skyddar leden och underlättar rörelser, och vi har flera sådana kring axelleden. När man har fått en slemsäckinflammation blir det ofta en stor svullnad som man upplever som svampig och kan vara ömmande vid beröring, men smärtan kommer oftast vid rörelser i axelleden. Det kan även vara en rodnad över slemsäcken.

Instabilitet 

Instabil axel är en av de vanligaste skadorna i axeln. Instabilitet i axelleden kan orsaka en luxation eller en subluxation, alltså att axeln går ur led eller delvis ur led. 90 % av de luxationer som sker är då axelledens huvud glider ur framåt, och det kan förstås göra väldigt ont. Man kan ha en instabilitet i axeln utan att för den delen tidigare ha luxerat den, och vanliga symtom då är en obehagskänsla i ytterlägen, tex vid kast eller simning. En instabilitet sätter höga krav på styrkan och kontrollen i muskulaturen runt leden.

Ruptur muskulatur 

Det finns två typer av rupturer: antingen partiell ruptur som betyder att muskeln delvis har gått av, eller en totalruptur som betyder att hela muskeln har gått av. Detta kan ske är när kravet på axeln är för stor i förhållande till styrkan och kontrollen i muskulaturen, som helt enkelt inte klarar av den stora belastningen, utan istället leder till att muskeln går delvis eller helt av.

Vad är orsaken till smärta i axeln

Patienter med ett arbete eller idrott där det krävs att armarna är mycket över huvudet har en större risk att få ont i axlarna i förhållande till någon som inte har samma krav. Det är en ställning som ställer höga krav på både stora och små stabiliserande muskler. Många gånger är det långvarig belastning som provocerar fram smärta i axeln, men det kan också vara när man gör något snabbt och ovant, eller när man lyfter något tungt. Ett exempel på den långvariga belastningen är elektrikern som jobbar mycket i takhöjd med armarna över huvudet och utför specifika rörelser. Ett mer plötsligt exempel är när tyngdlyftaren gör ett väldigt tungt lyft på en vikt som denne inte är van vid. Patienter som inte har dessa krav är dessvärre inte helt riskfria till att få ont i axeln. Att jobba på kontor kan vara lika förrådande för axeln, vissa behöver förbättra ergonomin, andra behöver få enkla träningsråd för att lindra och förebygga axelsmärta.

Hos Stjärnkliniken identifierar terapeuten vad du behöver göra genom att göra en grundlig undersökning av axeln och individanpassar behandlingen och rehabiliteringsplanen. 

STJÄRNSKOLAN

Hur kan vi hjälpa dig

Det finns många orsaker till smärta i axeln och det är därför svårt att säga hur lång tid det tar att bli smärtfri igen. Det är därför viktigt att veta vilken struktur som är påverkad, alltså vilken struktur som refererar smärtan i axeln. När diagnosen är klarlagd så är förutsättningarna bättre till att förutspå förloppet.

Terapeuten börjar alltid med att samla information muntligt och manuellt för att ställa rätt diagnos. Sedan behövs en bedömning av vilken fas/tillstånd du som patient är i just nu, och vad som är viktigt att påverka till en början. Handlar det om att få ner smärtan först, eller är du redo för att förbättra funktionen direkt? Terapeuten berättar om sina fynd och vägleder dig rätt genom att sätta upp en individanpassad behandlingsplan för att ge dig bästa möjliga förutsättningar till återhämtning.

Vi på stjärnkliniken gör alltid vårt bästa för att du ska må så bra som möjligt, så snabbt som möjligt!  

hero-image

Tips och råd vid smärta i axeln

I början kan det vara bra att vila från den aktivitet som har orsakat smärtan. Hjälper inte det så kan det vara bra att göra några generella axelövningar: det skulle tillexempel kunna vara dragövningar med gummiband som får igång cirkulationen generellt i muskulatur och senor kring axeln. Något som kan vara bra att göra är små utåtrotationer med gummiband, då det är ganska vanligt att man är svagare i de muskler som utåtroterar axeln. Är man osäker kring övningar eller behöver vägledning så rekommenderar vi er att besöka Stjärnkliniken där vi hjälper er med diagnos, smärtlindring, åtgärdar/optimerar funktionen och förhindrar återfall.

Behandlingsmetoder för smärtan

  • Stötvågsbehandling – ökar blodcirkulationen och främjar tillväxten av nya blodkärl. Särskilt lämplig vid senrelaterade besvär i axelmuskulatur
  • Akupunktur – en smärtlindrande nålbehandling som bland annat ökar blodcirkulationen
  • Dry needling – en variant av akupunktur som är effektiv mot muskelspänningar
  • TENS – elektrisk nervstimulering som verkar smärtlindrande på både kort och lång sikt. Kan med fördel kombineras med akupunktur eller annan manuell behandling
  • Massage – främjar blodcirkulationen och underlättar bortforsling av slaggprodukter i muskeln. En mycket bra komplementbehandling
  • Manipulation – smärtlindrande effekt
  • Tejpning – aktiverar muskeln och ökar blodcirkulationen. Kan verka smärtlindrande, och kan hjälpa hållningen till det bättre. Tejpen kan med fördel sitta kvar i upp till 5 dagar och tål vatten

Vi hjälper dig idag.
Välj din klinik.