Diana Lyrholm Ringborg

Diana är Leg. sjuksköterska, Leg. psykoterapeut KBT, handledare och supervisor samt yogainstruktör. Hon har lång erfarenhet av mentala processer inom psykiatrin, kris- och traumabearbetning, ätstörningsbehandling och stressrelaterade sjukdomar samt egen erfarenhet av elitidrott. Hon föreläser, undervisar och deltar i konferenser. Diana har ett helhetsperspektiv i sitt arbete. Reflektion, utveckling, lösning och möjligheter är grunden i hennes bemötande för att uppnå ny insikt. 

Kuriosa

Stort intresse för konst och har ett eget galleri.