Vi på Stjärnkliniken erbjuder undersökning av diagnostiskt ultraljud (Muskuloskeletal Ultraljudsscanning). Jeppe Lykke Ekman är en av Danmarks främsta fysioterapeuter inom diagnostiskt ultraljud och har under de senaste 10 åren arbetat med diagnostisk ultraljudsscanning och undervisar bland annat fysioterapeuter och läkare i detta. Nu jobbar han på vår privata klinik i Norrköping!

Med Diagnostiskt Ultraljud kan fysioterapeuten bedöma:

  • Senskador
  • Slemsäcksförändringar
  • Muskelbristningar
  • Nervstrukturer som är svullna av inflammation
  • Ledkapslar och ledband i yttre del av leder
  • Broskskador och artros i vissa leder

Vad är ultraljudsscanning?

Ultraljudsscanning är en typ av bilddiagnostik, där man använder ljudvågor till att skapa bilder av kroppen. De flesta känner till tekniken från ultraljudsundersökning av foster i magen under graviditeten. I muskuloskeletal ultraljud skapar man bilder av leder, nerver, muskler och ledband, som kan vara ett viktigt komplement till den kliniska undersökningen.

När används ultraljud?

Ultraljud används ofta till att avgöra diagnosen och därmed den vidare behandlingen, när terapeuten står med flera möjliga diagnoser eller till att utesluta specifika problem. Ultraljud är smidigt och, till skilnad från t.ex röntgen, helt ofarligt för både patient och terapeut. Det är live och dynamisk, så det går at prata tillsammans under undersökningen och i de flesta fall kan man som patient också se på skärmen vad som undersöks.

Vad händer efter?

I motsättning till andra typer bilddiagnostik, får patienten svar på scanningen med en gång och kan prata med terapeuten om vad eventuella fynd betyder och den vidare behandlingen.

Ultraljudscanning är inte bara ett användbart redskap för terapeuten. Vår erfarenhet är också att den ger patienten bättre förståelse för sin diagnos när de kan se den. En patient som förstår sin problematik har tillsammans med terapeuten också mycket bättre förutsättningar och lättare för att lösa denna.