Konditionstest

Submaximalt konditionstest

Konditionstest på cykel utifrån deltagarens egna förutsättningar
Deltagaren cyklar i 8 min på en nivå som endast gör deltagaren lätt andfådd. Det innebär att alla kan genomföra testet utan obehag, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte.

Få hjälp av våra experter.