Hälsoprofil

Vill du se över din hälsa eller förändra något i din livsstil? Hälsobedömning är ett vetenskapligt beprövat och effektivt sätt att förändra din livsstil.

Hälsoprofilbedömningen ger dig svar på:

  • Hur dina hälso- och livsstilsvanor påverkar dig
  • Skelettvikt, vikt och idealvikt
  • Blodtryck
  • Syreupptagningsförmåga
  • Testvärde och konditionstal utifrån submaximalt konditionstext

Submaximalt konditionstest

Vi på Stjärnkliniken erbjuder Åstrands konditionstest på cykel som en del av din hälsoprofil. Det innebär att du cyklar på en ergometercykel i cirka 6-12 minuter på en belastning som ger 120-150 slag per minut. Hela testet tar 45 minuter och då ingår resultatgenomgång och träningsrådgivning. Testet är ett utmärkt sätt att se utvecklingen och hitta motivationen till fortsatt träning.

Få hjälp av våra experter.